Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ƏFSANƏÇİ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Nağılçı, əfsanə uyduran.
← ƏFSANƏ

is. [fars.] 1. Nəsillərdən nəsillərə ağızda dolaşan və mövzusu çox zaman fövqəladə xarakter daşıyan hekayə, rəvayət; əsatir.

ƏFSANƏLİ →

sif. Əfsanələrlə dolu, əfsanələrdən ibarət.