Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ƏFSANƏVİLİK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Əfsanəvi olma, qeyriadilik.
← ƏFSANƏVİ

sif. [fars.] 1. Əfsanə mahiyyətində olan, nağıl qəbilindən olan, əfsanəyə aid olan; əsatiri.

ƏFSƏR →

is. [alm. “offizier”dən] Zabit. [Allahverdi:] Əynində əfsər paltarı, düymə- ləri qızıl kimi par-par parıldayır.