Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ƏFSUNKAR sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[fars.] bax əfsunçu. // Füsunkar. [Şeyx Sənan:] Bəlkə məcnunəm, eyləməm inkar; Bais ancaq o hüsni-əfsunkar. H.Cavid.
← ƏFSUNÇULUQ

is. Ovsunçunun işi, peşəsi; sehrbazlıq, gözbağlayıcılıq.

ƏFSUNKARLIQ →

bax əfsunçuluq.