Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ƏFSUNKARLIQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

bax əfsunçuluq.
← ƏFSUNKAR

[fars.] bax əfsunçu. // Füsunkar. [Şeyx Sənan:] Bəlkə məcnunəm, eyləməm inkar; Bais ancaq o hüsni-əfsunkar. H.Cavid.

ƏFSUNLAMA →

“Əfsunlamaq”dan f.is.