Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ƏJDƏR sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ fars. ] bax əjdaha.
[İsmət:] Gerçəkdən pək gözəl, pək süslü xəncər; Bir parçacıq polad, lakin bir əjdər… H.Cavid.
Lakin əjdər olur suda hər yosun; Səni əjdahalar istəyir udsun. O.Sarıvəlli.

← ƏJDAHA

is. [fars.] 1. Ağzından od püskürən, insan və heyvanları udan, qanadlı nəhəng, ya ilan şəklində təsəvvür olunan mövhum bir heyvan

ƏKDİRİLMƏ →

“Əkdirilmək”dən f.is