is. bot. Zəncirotu, qabsındıran (çoxillik ot).
← ACIQMAQ

f. 1. B a x acmaq. 2. məh. Yoxsullaşmaq, kasıblaşmaq, əli aşağı düşmək.

ACIQOVUN →

is. bot. Çoxillik dərman bitkisi. Acıqovun düyünlü köklərə malikdir, bitkinin adətən yerüstü gövdəsi yoxdur, lakin yarpaqlar çılpaq və neştər şəklində, kənarı isə kəsik-kəsikdir. R.Əliyev