is. bot. Çoxillik dərman bitkisi. Acıqovun düyünlü köklərə malikdir, bitkinin adətən yerüstü gövdəsi yoxdur, lakin yarpaqlar çılpaq və neştər şəklində, kənarı isə kəsik-kəsikdir. R.Əliyev
← ACIQOVUQ

is. bot. Zəncirotu, qabsındıran (çoxillik ot).

ACILAMA →

“Acılamaq”dan f.i