Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ABADANLAŞMA

Həmin söz digər lüğətlərdə: