Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ABADANLAŞMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.