Acılaşdırılmaq”dan f.is.
← ACILAMAQ

f. Acı sözlər demək, zəhərləmək, sancmaq, birinə acı söz deyib qəlbini incitmək.

ACILAŞDIRILMAQ →

məch. Acı edilmək, dadı acı bir hala gətirilmək.