məch. Acı edilmək, dadı acı bir hala gətirilmək.
← ACILAŞDIRILMA

“Acılaşdırılmaq”dan f.is.

ACILAŞDIRMA →

“Acılaşdırmaq”dan f.is.