ANÁLİZ

[yun.] Tədqiq olunan şeyin hansı tərkib hissələrindən ibarət olduğunu, yaxud onun tərkibinə nə miqdarda bu və ya digər maddənin daxil olduğunu müəyyən etmək üçün tətbiq edilən əməliyyat; təhlil. Analiz və sintez. Kimyəvi analiz. Mədə şirəsi analizi. – Qəbuldan sonra Firuzə kabineti intizama salırdı və laboratoriyada qan analizi üzərində çalışırdı. C.Cabbarlı.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

ANALİZ I сущ. анализ (разбор, разложение чего-л.). Kimyəvi analiz химический анализ, qrammatik analiz грамматический анализ, riyazi analiz математический анализ II прил. ətraflı

Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

ANALİZ ANALİZ – SİNTEZ Analiz mürəkkəb dil bütövlüyünün onu təşkil edən ünsürlərə ayrılmasıdır. ətraflı

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

ANALİZ i. analysis; qan ~i blood test; ~ etmək to analyse (d. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan