ANALÓGİYA

[yun.]
1. Hadisələr, məfhumlar, şeylər arasında oxşarlıq, bənzərlik, uyğunluq.
2. Məntiqdə: iki əşya və ya hadisənin hər hansı cəhətdən bir-birinə bənzərliyinə əsaslanaraq, onların digər cəhətlərdən də birbirlərinə bənzəmələri haqqında nəticə çıxarmaqdan ibarət mühakimə üsulu. Analogiya məfhumunu elmə Aristotel daxil etmişdir.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

ANALOGİYA сущ. аналогия: 1. сходство, соответствие между предметами и понятиями 2. ətraflı

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

ANALOGİYA oxşarlıq — bənzərlik — uyğunluq ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan