ANARXİ́ZM

[yun.]
1. Hər cür dövlət hakimiyyətini və siyasi mübarizəni inkar edən və proletariatın inqilabi hakimiyyəti əleyhinə çıxan xırda burjua ictimai-siyasi cərəyanı. Anarxizmin əsas ideyası.
2. məc. Hərc-mərclik, qarışıqlıq, başlıbaşınalıq.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

ANARXİZM I сущ. 1. анархизм (общественно-политическое течение, в основе которого лежит отрицание всякой государственной власти) 2. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan