Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ƏTÇİ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Ətsatan.
← ƏTÇƏKƏN

is. Əti xırda-xırda doğramaq üçün maşın.

ƏTÇİLİK →

is. Ətlik heyvan yetişdirmə işi. Ətçilik təsərrüfatı.