Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ƏTDOĞRAYAN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is.
1. Ət döymək, doğramaq üçün kiçik kəsərti; qiyməkeş. Qonşudan ətdoğrayanı gətir.
2. Kəsilmiş heyvanın ətini doğrayan adam; qəssab.
3. B a x ətçəkən.
← ƏTÇİLİK

is. Ətlik heyvan yetişdirmə işi. Ətçilik təsərrüfatı.

ƏTDÖYƏN →

bax ətdoğrayan 1 və 3-cü mənalarda.