Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ƏTƏC sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. məh. Yun təmizləyən alət.
← ƏTDÖYƏN

bax ətdoğrayan 1 və 3-cü mənalarda.

ƏTƏK →

is. 1. Paltarın beldən aşağı tərəfə uzanan hissəsi.