Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ƏTƏK-ƏTƏK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

zərf. Çoxlu, çoxlu miqdarda; bol, bolluca, ətəkdolusu. Ətək-ətək pul. – Bağlarında, bax, gül-gülü çağırır; Ətəkətək noğul səpər hər ağac. A.Şaiq. [Nəbi:] Yığırdıq meşədən biz ətək-ətək; Yanağın, dodağın rəngdə çiyələk. S.Rüstəm. Meşədə dadlı çiyələk; Yığılırdı ətək-ətək. M.Dilbazi.
← ƏTƏKDOLUSU

sif. Lap çox, həddən artıq çox.

ƏTƏKLƏMƏ →

“Ətəkləmək”dən f.is.