Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ƏTƏKLƏNMƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Ətəklənmək”dən f.is.
← ƏTƏKLƏMƏK

f. 1. Ətəyindən tutmaq, tutub saxlamaq. [Zərbəli:] Usta, getdim, yolda ətəklədim, bir qapaz vurdu, yıxıldım.

ƏTƏKLƏNMƏK →

məch. Ətəyindən tutulmaq, tutulub saxlanmaq.