Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ƏTƏNƏLİ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Ətənəsi olan (məməlilər haqqında).
← ƏTƏNƏ

is. Məməlilərdə: ana bətnində balanı bürüyən və bala onun içindən çıxdıqdan sonra cırılıb düşən ət pərdəsi; son.

ƏTƏNƏSİZ →

sif. Ətənəsi olmayan (məməlilər haqqında).