f. Acı eləmək, dadını acı hala gətirmək. İstiot xörəyi acılaşdırdı. Bibər ağzımı acılaşdırdı.
← ACILAŞDIRMA

“Acılaşdırmaq”dan f.is.

ACILAŞMA →

“Acılaşmaq”dan f.is.