Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ƏVAXİR sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ ər. “axir” söz. cəmi] klas. Axır, son vaxtlar.
← ƏTYEYƏN

sif. Ətlə qidalanan

ƏVAXİRDƏ →

zərf klas. Axırda. Münəccimbaşıya əvaxirdə bu bəhsi varid edirdilər, cavab verirdi. M.F.Axundzadə