Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ƏVAMÜNNAS sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ ər. ] köhn. Avam qara camaat.
Ədəbdən, elmdən gər feyzyab olsa əvamünnas; Düşər şənü şərəfdən, mollalar, işanlar, insanlar! M.Ə.Sabir.
[Hacı Rəsul:] İndi budur, bir para … əvamünnas deyir: – Yox, ünas tayfasına oxumaq caiz deyil. Mir Cəlal.

← ƏVAMLIQ

bax avamlıq

ƏVAYİL →

zərf [ər. “əvvəl” söz. cəmi] klas. Əvvəllər, ilk vaxtlar. [Molla Həmid:] Sən iki pudu dəxi misin tortasına-zadına çıx, gələn ayın əvayilində otuz pud