Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ƏVƏLİK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. bot. Xalq təbabətində işlənən, habelə qurudulmuş yarpaqları aşa qatılan, enliyarpaq, birillik ot bitkisi. Acı əvəlik. Şirin əvəlik.
– …Qızlar əvəlik, boymadərən, qaymaqotu dərirlər. Ə.Vəliyev.

← ƏVAYİL

zərf [ər. “əvvəl” söz. cəmi] klas. Əvvəllər, ilk vaxtlar. [Molla Həmid:] Sən iki pudu dəxi misin tortasına-zadına çıx, gələn ayın əvayilində otuz pud

ƏVƏLİKÇİLOV →

is. Əvəlik qatılmış düyüdən bişirilən çilov. Əvəlikçilovu qatıqla yeyirlər