Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ƏVƏLİKÇİLOV sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Əvəlik qatılmış düyüdən bişirilən çilov. Əvəlikçilovu qatıqla yeyirlər.
← ƏVƏLİK

is. bot. Xalq təbabətində işlənən, habelə qurudulmuş yarpaqları aşa qatılan, enliyarpaq, birillik ot bitkisi

ƏVƏLİKLİ →

sif. Əvəlik qatılaraq bişirilmiş. Əvəlikli çilov (aş)