f. Acı olmaq, dadı tündləşmək, dadı xarab olmaq. Yağın duzu az olduğuna görə acılaşıbdır. İstidən kərə çox tez acılaşır.
← ACILAŞMA

“Acılaşmaq”dan f.is.

ACILATMAQ →

b a x acılaşdırmaq.