Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində F sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

azərbaycan əlifbasının səkkizinci hərfi. bax fe.
← ƏZZƏLKİ

bax əzəlki. [Hacı Mehdi:] Birini qovub ayrısını tutursan, o, əzzəlkindən pis çıxır. Ə.Haqverdiye

FA →

[ital.] Musiqi qammasının “do”dan başlayan dördüncü səsi; bu səsi ifadə edən no