Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində FA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ital.] Musiqi qammasının “do”dan başlayan dördüncü səsi; bu səsi ifadə edən no
← F

azərbaycan əlifbasının səkkizinci hərfi. bax fe.

FABRİ́K →

[lat. fabrica – emalatxana] Xammaldan maşınla müxtəlif məmulat hazırlanan sənaye müəssisəsi.