Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində FABRİK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[lat. fabrica – emalatxana] Xammaldan maşınla müxtəlif məmulat hazırlanan sənaye müəssisəsi. Tikiş fabriki. Fabrikin istehsalat planı. – Pambıq çoxaldıqca fabrik canlanır; Kollektiv güclənir, birlik canlanır. M.Müşfiq. Ehtiyat xala .. ipək fabrikində, boyaq-naxış sexində çalışırdı. Mir Cəlal.
← FA

[ital.] Musiqi qammasının “do”dan başlayan dördüncü səsi; bu səsi ifadə edən no

FABRİKÁNT →

[lat.] Fabrik sahibi olan fabrikçi.