Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində FABRİKANT sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[lat.] Fabrik sahibi olan fabrikçi.
← FABRİ́K

[lat. fabrica – emalatxana] Xammaldan maşınla müxtəlif məmulat hazırlanan sənaye müəssisəsi.

FABRİKÇİ →

b a x fabrikant [Mirağa:] Mülkədar, fabrikçi və tacir zəhmət çəkmir. Mir Cəlal.