Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində FABRİKÇİ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

b a x fabrikant [Mirağa:] Mülkədar, fabrikçi və tacir zəhmət çəkmir. Mir Cəlal.
← FABRİKÁNT

[lat.] Fabrik sahibi olan fabrikçi.

FABRİK-MƏTBƏX →

[lat. fabrica və ər. mətbəx] Mexaniki üsulla çoxlu yemək hazırlanan iri ictimai iaşə müəssisəsi.