Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində FABULA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[lat. fabula – təmsil, nağıl]
1. ədəb. Bədii əsərin qısa məzmunu, hadisələrin ardıcıl ifadəsi. Romanın fabulası çox mürəkkəbdir.
2. hüq. Cinayət hadisəsinin məzmunu.
← FABRİK-MƏTBƏX

[lat. fabrica və ər. mətbəx] Mexaniki üsulla çoxlu yemək hazırlanan iri ictimai iaşə müəssisəsi.

FACİƏ →

is. [ər.] 1. Dəhşətli, ağır nəticəli hadisə, fəlakət, müsibət, bədbəxtlik.