Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində FAĞIRLAŞMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Fağırlaşmaq”dan f.is.
← FAĞIR

is. və sif. [ər.] 1. Aciz, yazıq, məzlum; dinc, sakit.

FAĞIRLAŞMAQ →

f. Acizləşmək, aciz olmaq, yazıqlaşmaq, əvvəlki ötkəmliyini, təşəxxüsünü itirmək, sakitləşmək.