Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində FAĞIRLAŞMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. Acizləşmək, aciz olmaq, yazıqlaşmaq, əvvəlki ötkəmliyini, təşəxxüsünü itirmək, sakitləşmək. Gəlin fağırlaşmışdı. O, bədnam olduğunu başa düşmüşdü. B.Bayramov. // Yoxsullaşmaq, kasıblaşmaq, əli aşağı düşmək.
← FAĞIRLAŞMA

“Fağırlaşmaq”dan f.is.

FAĞIRLIQ →

is. 1. Acizlik, yazıqlıq, məzlumluq. 2. Yoxsulluq, kasıblıq.