Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində FAĞIRLIQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is.
1. Acizlik, yazıqlıq, məzlumluq.
2. Yoxsulluq, kasıblıq.
← FAĞIRLAŞMAQ

f. Acizləşmək, aciz olmaq, yazıqlaşmaq, əvvəlki ötkəmliyini, təşəxxüsünü itirmək, sakitləşmək.

FAĞIR-FÜQƏRA →

top. [ər.] Cəmiyyətin aşağı, yoxsul təbəqələri, varı olmayanlar, kasıblar, yoxsullar.