Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində FAĞIR-FÜQƏRA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

top. [ər.] Cəmiyyətin aşağı, yoxsul təbəqələri, varı olmayanlar, kasıblar, yoxsullar. Qoçular, quldurlar qatar taxırlar; Fağır-füqəraya yan-yan baxırlar. Aşıq Ələsgər. [Hacı:] Fağır-füqəraya əl tutmuşam. Mir Cəlal.
← FAĞIRLIQ

is. 1. Acizlik, yazıqlıq, məzlumluq. 2. Yoxsulluq, kasıblıq.

FAHİŞƏ →

is. [ər.] Özünü pula satan, fahişəliklə məşğul olan qadın.