Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində FAHİŞƏ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ər.] Özünü pula satan, fahişəliklə məşğul olan qadın. // məc. Son dərəcə alçaq, prinsipsiz, satqın adam haqqında.
← FAĞIR-FÜQƏRA

top. [ər.] Cəmiyyətin aşağı, yoxsul təbəqələri, varı olmayanlar, kasıblar, yoxsullar.

FAHİŞƏXANA →

is. [ər. fahişə və fars. ...xanə] Fahişələrin yaşadıqları və gələnləri qəbul etdikləri ev, mənzil.

Həmin söz digər lüğətlərdə: