Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində FAHİŞƏXANA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ər. fahişə və fars. ...xanə] Fahişələrin yaşadıqları və gələnləri qəbul etdikləri ev, mənzil.
← FAHİŞƏ

is. [ər.] Özünü pula satan, fahişəliklə məşğul olan qadın.

FAHİŞƏLİK →

is. Qadınların özlərini pula satması. [Qətibə qəlbində Səba xanıma acıqlanaraq:] .