Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində FAXİR sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. [ər.] köhn.
1. Fəxr edən, öyünən, lovğalanan.
2. Gözəl, qiymətli, parlaq. Hacı Kamyab libaslarının ən faxirini geyib Xudayar xanın vüruduna hazırlaşdı. Ə.Haqverdiyev.
← FAHİŞƏLİK

is. Qadınların özlərini pula satması. [Qətibə qəlbində Səba xanıma acıqlanaraq:] .

FAİL →

sif. [ər.] köhn. 1. İşləyən, edən. 2. Təsir edən.