Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində FAİL sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. [ər.] köhn.
1. İşləyən, edən.
2. Təsir edən.
3. is. Ərəb qrammatikasında feli sifət modeli.
← FAXİR

sif. [ər.] köhn. 1. Fəxr edən, öyünən, lovğalanan.

FAİZ →

is. [ər.] 1. Hər hansı ədədin tam (vahid) kimi götürülən yüzdə biri (% işarəsi ilə göstərilir).