Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində FAİZLİ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Faiz verən, faiz (gəlir) gətirən. Faizli istiqraz.
← FAİZ

is. [ər.] 1. Hər hansı ədədin tam (vahid) kimi götürülən yüzdə biri (% işarəsi ilə göstərilir).

FAİZSİZ →

sif. Üstünə faiz gəlməyən, faizi olmayan, faizlə gəlir verməyən. Faizsiz istiqraz. Faizsiz borc.