Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində FAİZSİZ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Üstünə faiz gəlməyən, faizi olmayan, faizlə gəlir verməyən. Faizsiz istiqraz. Faizsiz borc.
← FAİZLİ

sif. Faiz verən, faiz (gəlir) gətirən. Faizli istiqraz.

FAKS →

is. [ing.] 1. Elektron rabitə cihazı. 2. Qrafik məlumatın qəbulu və verilməsi üsulu.