Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində FAKS sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ing.]
1. Elektron rabitə cihazı.
2. Qrafik məlumatın qəbulu və verilməsi üsulu.
← FAİZSİZ

sif. Üstünə faiz gəlməyən, faizi olmayan, faizlə gəlir verməyən. Faizsiz istiqraz. Faizsiz borc.

FAKSİ́MİLE →

[lat.] 1. Əlyazması, sənəd, imza və s.-nin fotomexaniki reproduksiya yolu ilə çıxarılmış dəqiq surəti.

Həmin söz digər lüğətlərdə: