Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində FAKSİMİLE sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[lat.]
1. Əlyazması, sənəd, imza və s.-nin fotomexaniki reproduksiya yolu ilə çıxarılmış dəqiq surəti. Faksimile şəklində çap olunmuş əsər. Əlyazmasının faksimilesi.
2. Birinin əli ilə çəkilmiş imzasını təkrarlamaq üçün klişe-möhür. Süleyman xəlvətcə ... faksimileni yerə salır. M.İbrahimov.
← FAKS

is. [ing.] 1. Elektron rabitə cihazı. 2. Qrafik məlumatın qəbulu və verilməsi üsulu.

FAKT →

[lat. factum – edilmiş, baş vermiş] 1. Həqiqətən olmuş hadisə, əhvalat, qəziyyə.