Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində FAKTORİYA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[lat.]
1. Avropa tacirlərinin müstəmləkə ölkələrində ticarət kontoru və yaşadıqları yer.
2. Ucqar ovçuluq rayonlarında ticarət və təchizat məntəqəsinin adı. Şimalda xəzli heyvan faktoriyası.
← FÁKTOR

[lat. factor – edən, düzəldən] Hər hansı prosesin, hadisənin gedişini şərtləndirən moment, fakt; amil.

FAKTÚRA →

[lat. factura – quruluş] 1. xüs. İncəsənət əsərlərində bədii üsulun xüsusiyyəti.