is. bot. Bəzi növlərindən dərman hasil edilən çoxillik ot bitkisi.
← ACILI

sif. Zəhərli, ağılı. Qoca arvad kişi ilə acılı ilan kimi dik qalxdılar.. A.Divanbəyoğlu.

ACILIQ →

is. 1. Acı şeyin halı; acı dadma. Ağız acılığı.