Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ACILIQOTU sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. bot. Yarpaqsız, buğumlu, gövdəsi qol-budaqlı kiçik kol bitki. [Acılıotunun] gövdəsi düz, qismən odunlaşmış və boz rəngli budaqları vardır. R.Əliyev
← ACILIQ

is. 1. Acı şeyin halı; acı dadma. Ağız acılığı.

ACIMA₁ →

“Acımaq1”dan f.is.