Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində FUKS sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[alm.] Bilyard oyununda: şara təsadüfi olaraq vurulan müvəffəqiyyətli zərbə.
← FUK

[rus.] Dama oyununda rəqibin diqqətsizliyi üzündən oyunçunun götürdüyü dama.

FÚQA →

[ital.] mus. 1. Eyni musiqi mövzusunun bir neçə səslə ardıcıl təkrarı.