Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində FUQAS sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[fr.] hərb. Düşmənin keçəcəyi yerdə gözlənilmədən partlamaq üçün torpaq və ya su altına qoyulan partlayıcı maddə (mina). Fuqas bombası.
← FÚQA

[ital.] mus. 1. Eyni musiqi mövzusunun bir neçə səslə ardıcıl təkrarı.

FUQÁTO →

[ital.] mus. Fuqa üslubunda işlənmiş musiqi mövzusu (fuqato adətən sonata və ya simfoniyanın bir hissəsini təşkil edir).