bax gah-gah. Əziziyəm, külahı; Götür başdan külahı; Oğul, böyüyəndə sal; Məni yada gah-gahı. (Bayatı). Unutmayın aşığı; Yada salın gah-gahı. Sarı Aşıq.
← GAH-GAH

b a x gahbagah. Bilmişəm bulmaq vüsalın, leyk bir ümmid ilə; Gahgah öz xatiri-naşadımı şad eylərəm.

GAHGİR₁ →

sif. Yerişini tez-tez dəyişən, sabit yerişi olmayan. Gahgir at.

Həmin söz digər lüğətlərdə: