sif. Yerişini tez-tez dəyişən, sabit yerişi olmayan. Gahgir at.
← GAH-GAHI

bax gah-gah. Əziziyəm, külahı; Götür başdan külahı; Oğul, böyüyəndə sal; Məni yada gah-gahı.

GAHGİR₂ →

məh. Narın sarı qum. Daşın üstünə gahgir tökmək.